A magas vérnyomás témájára támaszkodva

a magas vérnyomás témájára támaszkodva

Alessandro Foglietta, előadó. Azzal kezdem, hogy köszönetet mondok kollegámnak, Adriana Poli Bortonenak, aki most az Olasz Köztársaság szenátora, akitől örököltem a jelentéstervezetet és a témának egy már részletes, aprólékos tanulmányát; ezután a munkatársaimnak szeretnék köszönetet mondani, akik lelkesen és lelkiismeretesen a magas vérnyomás témájára támaszkodva engem a jelenség felderítésében és elemzésében, és végül köszönet jár az árnyékelőadóknak, akiknek az elkötelezettsége kétségtelenül hozzájárult a szöveg elfogadásához a környezetvédelmi bizottságban szinte egyhangú, minden pártra kiterjedő konszenzussal.

Hölgyeim és uraim, amikor ezt a szövegtervezetet rám bízták, feltettem magamnak a kérdést, hogy előadóként mi legyen a célom egy ilyen jellegű vizsgálódás továbbvitelével. A választ a dokumentum stratégiai jellegében találtam meg, amely két pillért mutatott nekem, amelyre építhetem a munkámat: először a teljesség, hogy ne maradjanak hézagok, és ne becsüljük alá az előttünk lévő téma számos vonatkozása egyikének a fontosságát sem; és a gyakorlatiasság, hogy lehetővé váljon egy valóban jövőorientált dokumentum összeállítása, amely hatékony instrumentumokat és megoldásokat azonosít.

E megközelítés elfogadásakor a témáról már széles körben rendelkezésre álló adatokra, statisztikákra és százalékokra támaszkodtam. A százalékok elképesztőek, ha megnézzük őket, mivel az Egészségügyi Világszervezet szerint több mint egy milliárd ember túlsúlyos és több mint millió elhízott. A lehetséges megoldások keresése során vigyáztunk, hogy bizonyos élelmiszertípusokat ne démonizáljunk, mintha pusztán azok lennének felelősök az obezitás problémájáért.

A probléma nem oldódik meg azzal, ha az ilyen élelmiszereket kivonjuk táplálkozásunkból, a megoldás inkább abban kereshető, ha oktatjuk a fogyasztókat, különösen a fiatalokat és a gyermekeket, hogy étkezzenek ésszerűen. A zsírok a helyes táplálékbevitel lényeges részei, de csak a megfelelő mennyiségben és a nap megfelelő időpontjában.

Az étkezéssel kapcsolatos tanulság, amire én nagy hangsúlyt fektetek, nem arról szól, hogy képesek legyünk a jó élelmiszert a rossztól megkülönböztetni; abszolút értelemben véve semmi sem káros és semmit sem kell az egészséges étkezési zavaroktól nem szenvedő emberek táplálkozásából kizárni. Egy másik kérdés, amire szeretném a figyelmüket felhívni az, hogy az obezitás minden bizonnyal betegség.

Olyan betegség, amelynek az okai nem csak fizikaiak, hanem gyakran társadalmiak vagy pszichológiaiak, de ezzel együtt is, betegség, ami a nemzeti egészségügyi rendszereinknek évente hatalmas összegekbe kerül. Ez olyan betegség, amelyet praktikus, több szintű megoldásokkal kell kezelni. Vizsgálódásom hónapjai során azonban rájöttem, hogy a közvélemény ezt a vonatkozást túlságosan gyakran alábecsüli.

Ez téves, ez a rossz üzenetet küldi. Nem esztétikumról vagy megjelenésről beszélünk; egészségről beszélünk. Ezért éppen úgy, ahogyan az anorexia csapásával energikusan küzdenünk kell, megpróbálunk az obezitás ellen is ugyanígy fellépni a párhuzamos és következetes erőfeszítésekre felhívó jelentésben meghatározott különféle frontokon dolgozva.

Erőfeszítésekre van szükség az oktatóktól, az egészségügyi szakemberektől, az élelmiszeripartól és a médiumoktól, különösen a televíziótól. Mindenkinek a közvélemény befolyásolására való lehetőségeiből származó erőteljes felelősségérzettel kell eljárnia. Az állami hatóságoknak, különösen a helyhatóságoknak is be kell tölteniük szerepüket.

/részletek/

Hölgyeim és uraim, egy olyan hírrel szeretném zárni, ami hullámokat keltett az elmúlt néhány napban: nevezetesen a Fehér Házért való versenyfutásban a két jelölt közül az egyik kijelentette, hogy hasznos, jó és helyénvaló dolog lenne az elhízott polgárokat, az alkoholistákat és a dohányzókat megadóztatni.

Véleményem szerint ez elvként abszurd, de úgy vélem, ez egy súlyos probléma, amivel a a hipertónia modern megközelítései módon kell foglalkozni, mert pozitív eredményeket csak akkor érhetünk el, ha szembenézünk vele.

Kérem, gondoskodjanak róla, hogy ne kelljen önöket félbeszakítanom, mert én ezt az elnökség részéről nagyon kényelmetlennek tartom, és sokkal szívesebben venném, ha mindannyian egyénileg felelősséget vállalnának érte. Kovács László, a Bizottság tagja. Engedjék meg nekem, hogy külön gratuláljak Alessandro Fogliettának kiváló munkájához. Nagy örömmel veszem tudomásul, hogy a Parlament osztja a Bizottság nézetét, miszerint az elhízásjárvány csak integrált megközelítéssel állítható meg, és hogy a Parlament üdvözi a Bizottság Fehér Könyvét, mint fontos lépést az elhízás és a túlsúly egész Európában megfigyelt növekedésének megállítására.

Ugyancsak tudomásul veszem, hogy a Parlament számos további intézkedést kér — ide értve több szabályozási intézkedést — azokon túlmenően, amelyeket a Bizottság jelenleg előirányoz. A Bizottság ben fogja először felülvizsgálni a Ha a monitorozás azt mutatja, hogy az előrelépés nem elegendő, természetesen a további intézkedéseket is megfontolás tárgyává tesszük, beleértve az esetleges szabályozási megközelítést.

Ami a monitorozási folyamatot illeti, szeretném felhívni a figyelmüket az Egészségügyi Világszervezet fontos szerepére. Együtt dolgozunk velük, összhangban a WHO Isztambulban megtartott miniszteri konferenciájának következtetéseivel, amely a monitorozási intézkedésekre összpontosít a tagállamokban annak érdekében, hogy a Bizottság Fehér Könyvét és a WHO stratégiáját egyaránt végrehajtsák.

Végül, szeretném ma megosztani önökkel a táplálkozással, túlsúllyal és elhízással kapcsolatos egészségügyi problémákra vonatkozó európai stratégia végrehajtásával kapcsolatos közelmúltbéli fejleményeket, amelyek választ adnak az önök jelentésében kért egyes intézkedésekre.

Amint tudják, ahhoz, hogy a Bizottság az európai szintű cselekvést megerősíthesse, egy magas a magas vérnyomás témájára támaszkodva csoportot kellett létrehoznia, amely a táplálkozással és a testgyakorlással kapcsolatos egészségügyi problémákra összpontosít. A csoport biztosítja a tagállamok között az eszmék és a gyakorlatok gyors cseréjét, és áttekinti az összes kormányzati politikát.

You are here

Ha ezidáig az érintettek részvételét vizsgáljuk, ilyenek a páneurópai szervezetek, a diétával, testgyakorlással és egészséggel foglalkozó európai platform tagjai, ők most több mint kötelezettségvállalásuknak tesznek eleget olyan a magas vérnyomás témájára támaszkodva, mint a termékreceptúra átalakítás, címkézés és felelős reklámozás.

A monitorozás folyamatos és az éves jelentések a nyilvánosság rendelkezésére állnak a Bizottság honlapján. Az EU platformját kiegészítve mostanáig 17 EU tagállamból számoltak be az állami és a magánszektor közötti partnerségekről a kormányzatok és a magánszektor között, és én úgy tartom, ez a helyes irány.

Júliusban a magas szintű csoport találkozott a diétával, testgyakorlással és egészséggel foglalkozó európai platformmal, hogy megvitassák a szinergiák, a magas vérnyomás témájára támaszkodva a partnerségek lehetőségét, különösen a só csökkentésére összpontosítva — ez volt a tagállamokkal egyeztetett közös intézkedés kezdeti prioritása.

Ez a közös találkozó pozitív volt, és bizonyos vagyok benne, hogy az ilyen gyűlések, amelyben a tagállamok magas szintű tisztviselői és a platform tagjai vesznek részt, növelni fogják az állami hatóságok, illetve a platformtagok jövőbeni intézkedéseinek hatását. Hadd hívjam fel a figyelmüket a Bizottság tavaly júliusi javaslatára is, hogy 90 millió eurót évente félretesz gyümölcs és zöldség beszerzésére, és iskoláknak történő ingyenes elosztására.

Az elhízás árjának megfordítása egyike a legfontosabb közegészségügyi kihívásoknak, amelyekkel szembesülünk.

Hálás vagyok az önök folyamatos támogatásáért, és már előre örülök a párbeszéd folytatásának Parlamenttel arról, hogy miként haladjunk előre, hogy az Európai Unió betölthesse szerepét e kérdésben is. Az elhízás és a túlsúly sok krónikus állapothoz, például szív és érrendszeri betegségekhez, magas vérnyomáshoz, 2.

Az elhízás és a túlsúly elleni küzdelem egyike kell legyen az Unió egészségpolitikája prioritásainak. Ebbe a lehető legnagyobb számban kellene partnereket bevonni. Itt a helyi hatóságokra, a tagállamokra, az A magas vérnyomás témájára támaszkodva Bizottságra, valamint az ipar képviselőire gondolok. Nem szabad azonban figyelmen kívül hagynunk a fogyasztókat, akik maguk választják meg élelmüket.

Az oktatási kampányok és a testgyakorlás előmozdítása továbbra is a legjobb megközelítésnek tűnik. A fogyasztóknak világos és érthető tájékoztatást kell kapniuk, amelynek alapján bölcsen választhatnak élelmiszert.

Nem hiszem azonban, hogy az élelmiszertermelők korlátozása önmagában csökkentené a túlsúlyos személyek számát. Például a reklámra gondolok. Szeretném felhívni a figyelmüket e vita egy valamelyest elhanyagolt vonatkozására: az egészségügyi a magas vérnyomás témájára támaszkodva megfelelő képzésére, nevezetesen a cukorbetegek ápolása és a cukorbetegség kezelése terén.

Ezt a képzést valamelyest elhanyagolták, különösen az új tagállamokban. Támogatom a magas vérnyomás témájára támaszkodva Fehér Könyvben leírt intézkedéseket. A Fehér Könyv hivatkozik arra, hogy az egészségesebb életmód és a testgyakorlás minden fajtája a kezelés leghatékonyabb módja.

Félreismertük a sót? • Táplálkozás • Egészség • Reader's Digest

A Fehér Könyv prevenciós intézkedéseket is tartalmaz, élelmiszertermelők, fogyasztók, étteremtulajdonosok, élelmiszerláncok és a reklámipar számára messze ható ajánlások formájában. A tájékoztatási kampányokat is említi. Ezeknek az intézkedéseknek a végrehajtásához a különféle politikai területek a magas vérnyomás témájára támaszkodva irányítási szintek közötti koordináció, valamint a magánszektor részvétele létfontosságú.

Ezzel a problémával együtt kell szembenéznünk. Külön hangsúlyt kell helyezni azoknak az intézkedéseknek a végrehajtására, amelyek célja az elhízás megelőzése gyermekekben.

A felnőttek felelnek azért, hogy ésszerű étkezési szokásokat neveljenek bele a gyermekekbe. Gyakran azonban mi felnőttek sem tudjuk teljes egészében, hogy mi a hasznos és mi nem az. Ezért olyan fontos szülőket megcélzó tájékoztatási kampányokat szervezni, hogy ők biztosíthassák, hogy utódaik kiegyensúlyozott étrendet élvezhessenek.

Az egészséges étkezés és a testgyakorlás elveit elősegítő programokkal azonban a gyermekeket és a fiatalokat is meg kell célozni.

Tény, hogy széles körben létezik az elhízás.

lehetséges-e a magas vérnyomásban feküdni magas vérnyomás természetes gyógyszerek

Az is igaz azonban, hogy a soványság erős rögeszmévé, sőt mondhatjuk követelménnyé vált. A helytelen fogyókúra veszélyes lehet. Ebből következik, hogy amilyen fontos a fiataloknak bölcsen tudást átadni a világról, ugyanúgy meg kell tanítani a fiatalokat az ésszerű táplálkozásra úgy, hogy az tudáséhséget eredményezzen.

Ez a fajta éhség nagy kívánatos. Minden erőfeszítést meg kell tenni az iskolai gyümölcsprogramként ismert páneurópai program végrehajtására.

A neve: Aging Male Syndrome (AMS) - vagyis a férfiak menopauzája

Az Európai Bizottság erre a programra mindössze 90 millió euró összegre tett javaslatot. Úgy vélem, hogy ezt az összeget többszörösére kellene növelni, hogy a mindenütt jelenlévő chipset, csokit és szénsavas italokat árusító iskolai automatákat olyanokra cserélhessük, amelyek friss gyümölcsöt, zöldséget és tejtermékeket árulnak. Mindig emlékeznünk kell arra, hogy gyermekeink étrendje határozza meg egészségüket később az életükben. Anna Záborská, a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság véleményének szerzője.

Mint mindig, én a prevenció mellett állok, méghozzá a gyermekkortól kezdődő prevenció mellett. A prevenció szorosan kötődik a szülői felelősség elősegítéséhez. A gyermekkori elhízás megelőzésének legjobb módja, ha nem használjuk a televíziót, a videojátékokat és az internetet gyermekmegőrzési szolgáltatásként.

Szauder Ipoly: Magas vérnyomás, korunk népbetegsége (Mindenki Akadémiája)

Kreatív tevékenységek nélkül sem a gyermekek, sem a felnőttek nem jutnak elég testgyakorláshoz. A gyermekeknek meg kell tanulniuk a megfelelő étkezési szokásokat mind az élelem minősége és mennyisége, mind pedig az asztal megterítése tekintetében. Nagyon fontos, hogy előmozdítsuk a családi étkezéseket, ahol a szülők és a gyermekek együtt étkeznek.

Nincs jobb, mint amikor a család legalább egy étkezést együtt fogyaszthat el. Ahhoz, hogy ez lehetségessé váljon, lényeges a munka és a magánélet közötti egyensúly elősegítése. A gyermekek főzni tanítása egy másik jó módszer az elhízás megelőzésére.

3 kockázat 1 magas vérnyomás kockázata magas vérnyomás klinikai tünetek

A gyerekek szeretnek segíteni a főzésben, és jó gondolat lenne ezt ösztönözni. Sőt akár az EU-ban? Ennek legalább két oka van. Fizetnünk kell érte. Másodszor, a különféle EU országok a kérdést eltérő módon kezelik, és sokat tanulhatunk egymástól.

Így hadd gratuláljak a Bizottságnak a Fehér Könyvhöz, amely ezt a vitát kiváltotta, és szeretnék csak néhány fontos pontra a magas vérnyomás témájára támaszkodva. Általában üdvözöljük a Bizottság élelmiszercímkézésre vonatkozó javaslatait, de úgy véljük, nem helyénvaló, hogy ez a jelentés megelőzze azt a részletes vitát, amire szükség lesz erről a konkrét kérdésről.

Az a magas vérnyomás témájára támaszkodva illetően a bizonyítékok arra mutatnak rá, hogy a probléma sokkal inkább kötődik ahhoz, hogy az emberek mennyi testgyakorláshoz jutnak, mint ahhoz, hogy mennyit esznek. A kérdés a magas vérnyomás témájára támaszkodva kalóriafelhasználásról szól, nem csak a kalóriabevitelről. Így teljesen téves dolog az élelmiszer- és italgyártókat hibáztatni a probléma okozásáért, vagy azért, hogy nem adnak megfelelő megoldást.

A valóság ennél sokkal bonyolultabb. Több aktivitásbarát közösségre van szükségünk, akik több kerékpárutat, jobb várostervezést, a közösségi közlekedés nagyobb elősegítését, több parkot és sportlétesítményt, több iskolai játszóteret, és igen, jobb oktatást kínálnak.

Arra van szükség, hogy életünk sok vonatkozása megváltozzék. Hadd gratuláljak tehát az előadónak ehhez a széleskörű jelentéshez és az ő nagyon nehéz feladatához átvéve a stafétát elődjétől, és oly sok árnyékelőadóval megbirkózva, akiknek mind megvannak a saját elképzeléseik.

Én különösen is köszönetet mondok neki azért, hogy néhány módosításomat elfogadta, beleértve az alultáplálás problémájára vonatkozókat, különösen kórházakban és az idősgondozó otthonokban.

magas vérnyomás 1 fokozat 2 fokozat magas vérnyomás és pulzus vele

Nagyon fontos, hogy gondoskodjunk társadalmunk veszélyeztetettjeiről. Vannak olyanok, akik önmagukat veszélyeztetik, és ha egy nagy általánosítással befejezhetem, mai társadalmunk egyik problémája a személyes felelősség hiánya, az a hit, hogy minden mulasztás valaki más problémája és majd valaki más megoldja.

A több szabályozás csak ezt a hitvilágot táplálja; pedig a nagyobb önszabályozás és az önfegyelem a válasz. Ösztönöznünk kell a nagyobb személyes felelősségvállalást, és így mindannyian a társadalomként jobban tudunk majd előrelépni. Remélem, a legfontosabb üzenetek nem vesznek el csak azért, mert a jelentés olyan hosszú. Számunkra a szocialista képviselőcsoportban a legfontosabb üzenetek — és itt néhány nagyon pozitív pontot találunk — azok, hogy szükségünk van a a magas vérnyomás témájára támaszkodva élelmiszercímkézési szabályozásra, és a csomagolás elején akarjuk látni a címkét a lehetséges színkódolás alkalmazásával, ez az, amit szeretnénk a következő vitákba felvenni.

Tudjuk, hogy a Bizottság vizsgálja ezt, és ezt mi is akarjuk. Örülünk annak, hogy most már az egész Parlament támogatja a mesterséges transz-zsírsavak betiltását. Amikor én ezt két évvel ezelőtt felvetettem, a Parlament nem támogatta azt — sőt, a Bizottság bíróság elé citálta Dániát és semmi sem történt. Most már van egy írásbeli nyilatkozatunk és konszenzusunk, így remélem, hogy a Bizottság valami ilyesmit megtesz.

Biztos úr, ön beszélt a termékreceptúra átalakításáról. Úgy vélem ez kulcsfontosságú. Igaz az, amit Philip Bushill-Matthews mond, hogy nyilvánvalóan az embereknek maguknak is felelősséget kell vállalniuk, de a gyártók is felelősek azért, hogy miként készítik termékeiket. Közülük sokan nagy erőfeszítéseket tesznek a só, a zsír és a a magas vérnyomás témájára támaszkodva csökkentésére.

Gyakran ezeket a dolgokat elrejtik az élelmiszerekben. Nem nyilvánvaló a fogyasztók számára, hogy amikor ketchupot vagy joghurtot vesznek, az rengeteg cukrot tartalmaz. Mi nem hisszük, hogy az önszabályozás mindenre választ adna.

Úgy véljük, kell, hogy legyen valamennyi szabályozás, különösen a gyermekekkel kapcsolatban. Igen, a felnőttek választhatnak, de a gyermekeket a törvénynek védenie kell, és ezért kérjük minden az iparban megkötött önkéntes megállapodás független monitorozását.

  1. Közgyűlése által elfogadott, a táplálkozásra, a fizikai tevékenységre és az egészségre vonatkozó átfogó stratégiára, —   tekintettel az egészségről és a táplálkozásról szóló,
  2. Gyógyítsa szívét a szabadban!
  3. Hogyan lehet teljesen meggyógyítani a magas vérnyomást
  4. Bőrbetegség magas vérnyomás
  5. Magas vérnyomás 30 évesen
  6. A hipertónia szokatlan kezelése
  7. Az orvostudomány annyira fejlett, hogy már senki sem egészséges.
  8. Magas vérnyomás kezelés népi gyógymódokkal hogyan kell kezelni

Tudjuk, hogy önök most teszik meg az első lépéseket ebbe az irányba. Végül, ez egy hatalmas kérdés Európa számára. Nagyon sokba fok kerülni az állami pénztárcáknak, ha nem birkózunk meg vele, és most már néhány konkrét javaslatra van szükségünk a Bizottságtól — nem olyan kérdésekben, amelyek a nemzeti felelősség körébe tartoznak, hanem azon a területeken, ahol az EU-nak van felelőssége, ott van szükségünk egyértelmű politikákra, amelyek viszont segítenek a nemzeti kormányoknak az elhízás csökkentésében.

Évente több mint   fiatalemberrel egészül ki azoknak a hosszú listája, akik arra vannak kárhoztatva, hogy mindent megtudjanak a fogyókúrázás jojó hatásáról. Európa ezért jól teszi, hogy a problémát frontálisan kezeli.

Érdekesanyagok